Jelenlegi hely

Kamerás megfigyelés szabályzat

 

VÁRKERT TERMÁL CAMPING

IDEGENFORGALMI SZOLGÁLTATÓ

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

KAMERÁS

MEGFIGYELÉSRŐL

 


 

 

A Várkert Termál Camping-et (a továbbiakban: Kemping) üzemeltető Várkert Termál Camping Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) az alábbiakban tájékoztatja a Kemping területére belépő, illetve ott tartózkodó személyeket, ideértve különösen a Kemping vendégeit (a továbbiakban: Vendég), a Társaság munkavállalóit (a továbbiakban: Munkavállaló), üzleti partnereit (a továbbiakban: Partnerek) és a Kemping egyéb látogatóit (a továbbiakban: Látogató) a Kemping területén zajló kamerás megfigyelésről (a továbbiakban: kamerás megfigyelés vagy elektronikus megfigyelés).

 

A kamerák elhelyezésére és alkalmazására - ahogyan az a lentiekben részletesen meghatározásra kerül - egyrészt az emberi élet és testi épség védelme, másrészt vagyonvédelem érdekében került sor. A kamerák alkalmazása során – tekintettel arra, hogy azok a látószögükbe kerülő személyek (a továbbiakban: Érintett) képmását és mozgását, mint személyes adatokat rögzítik – személyes adatok kezelése valósul meg. Az egyes kamerák elhelyezkedéséről, látószögéről és működésükről a jelen Tájékoztató B) fejezete, valamint az 1. sz. melléklet rendelkezik részletesen. A kamerák a hét minden napján 24 órában üzemelnek.

 

A kamerás megfigyelőrendszer alkalmazására az érintett területen tájékoztató táblák figyelmeztetnek.

 

A) AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

 

Az elektronikus megfigyelés keretében kezelt személyes adatok (képfelvétel) kezelője, az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetője a Várkert Termál Camping Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság). A Társaság cégadatai és elérhetőségei az alábbiak.

 

Cégnév: Várkert Termál Camping Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8500 Pápa, Várkert út 7.

Cégjegyzékszám: Cg. 19-09-507036

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13065195-2-19

Képviselő: Dekovics-Ódor Noémi ügyvezető

Telefonszám: +36-89-320-735

Fax: +36-89-320-735

E-mail cím: info@thermalkemping.hu, info@thermalcamping.de

Honlap: http://www.thermalkemping.hu, https://www.thermalcamping.de

 

B) HOL KERÜLTEK ELHELYEZÉSRE A KAMERÁK?

 

A Kemping területén összesen 16 darab kamera került elhelyezésre.

1 kamera a Kemping bejáratánál található, a bejáratra irányul, az a Kempingben tartózkodók életének, testi épségének, valamint a Társaság és a Kempingben tartózkodók vagyonának védelmét szolgálja.

1 kamera a recepció épületében került elhelyezésre, az a fogadótérre és a pénztárra irányul. A kamera a Társaság és az ott megjelenő, fizető Érintettek vagyonának, pénzeszközeinek, továbbá a recepción munkát végző Munkavállalók és az ott megjelenő, fizető Érintettek életének és testi épségének védelmére szolgál.

13 kamera a Kempinget körülvevő kerítés mentén került elhelyezésre annak érdekében, hogy megvalósulhasson a Kempingben tartózkodók életének, testi épségének védelme, valamint a Társaság és a Kempingben tartózkodók vagyonának védelme.

1 kamera a recepció épületén került elhelyezésre és az a recepció épülete mögötti, tárolásra szolgáló területet figyeli, így a Társaság vagyonának védelmét szolgálja.

 

A kamerák elhelyezkedését és látószögük pontos meghatározását a jelen Tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.

 

C) A KAMERÁS MEGFIGYELÉS JOGALAPJA, JOGSZERŰSÉGE, ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának, és így az ezzel együtt járó adatkezelésnek a jogalapja a Társaság jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

 

A Kempinget körülvevő kerítés mentén és a Kemping bejáratánál elhelyezett kamerák

A Társaságunknak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy megfelelő intézkedésekkel védje a Kemping területét a jogosulatlan behatolástól, ezáltal védje a Kemping területén tartózkodók életét, testi épségét, továbbá a Kemping területén tartózkodók és a Társaság vagyonát. Ezen célból és ezen jogos érdek mentén alkalmazza a Társaság a Kemping bejáratánál, valamint a Kempinget körülvevő kerítés mentén elhelyezett kamerákat. A kamerák elhelyezése a fenti célok elérése végett nemcsak a Társaság, hanem a Vendégeink és a Kemping területén tartózkodó más személyek érdekeit is szolgálja.

 

 1. A kerítés mentén elhelyezett kamerák

Figyelemmel arra, hogy a Kemping területének nagysága hozzávetőleg 40.000 m2, a Kemping határának őrzése, az illetéktelen személyek bejutásának és egyéb jogsértéseknek a megelőzése, megakadályozása, észlelése, az elkövető tettenérése, azonosítása, a jogsértő cselekmények felderítése, bizonyítása élőerővel, állandó őrjárattal nem valósítható meg. A fenti célok más módszerrel, mint a kamerás megfigyelés alkalmazása, nem érhetőek el. Egy esetleges jogsértés esetén az elkövetőről egy személy sem tud olyan pontos leírást adni, mint egy felvétel (amennyiben egyáltalán volt olyan személy, aki róla információt tud nyújtani). Egy felvételen a teljes eseménysor látszik, amely a (jogellenes) cselekmény minősítését, részleteinek feltárását segíti. Értelemszerűen egy biztonsági őr, vagyonőr, amennyiben kellő időben a cselekmény helyszínére ér, csak a cselekmény észlelését követő eseményekről tud beszámolni, ezért az ezt megelőző, illetve a teljes eseménysort kizárólag egy kamerafelvétellel lehet feltárni.

 

Figyelemmel arra, hogy a Kempingbe rendeltetés- és jogszerűen kizárólag az erre kijelölt bejáraton lehet bejutni, ezért a jogkövető magatartást tanúsító személyek esetében nem is fordulhat elő, hogy ők a Kempinget körülvevő kerítés mentén elhelyezett, a kerítés vonalát figyelő kamerák felvételein szerepeljenek. A félreértések elkerülése érdekében a Társaság rögzíti, hogy a kamerák a Kemping kerítésen belüli területét, így az ott tartózkodó Vendégeket és más személyeket nem figyelik.

 

A 2. és a 16. számú kamera működése a fentiektől részben eltér, ezek működéséről a jelen fejezet egy későbbi részében adunk tájékoztatást.

 

Társaságunk lefolytatta az érdekmérlegelési tesztet és mérlegelte, hogy a kamerák alkalmazásához fűződő érdekünk (a Kempingben tartózkodók életének és testi épségének, vagyonának, továbbá a Társaság vagyonának a védelme) arányban áll-e azzal, hogy a Kempingbe a kerítésen keresztül belépő természetes személyekről kamerafelvétel készül. Az érdekmérlegelést követően a Társaság arra a következtetésre jutott, hogy a Kemping területén tartózkodó személyek élete és testi épsége védelméhez, valamint a Társaság és a Kemping területén tartózkodók vagyona védelméhez fűződő érdekünk erősebb, mint valamely, a Kempingbe való jogellenes belépést megkísérlő természetes személy magánélethez/magánszférához fűződő joga. A kamerás megfigyelés alkalmazása a Kempinget körülvevő kerítés mentén az elérni kívánt célhoz (emberi élet és testi épség védelme, vagyonvédelem) szükséges és azzal arányos, továbbá nem jár a Kempingbe a kerítésen keresztüli jogellenes belépést megkísérlő természetes személyek jogainak, jogos érdekeinek aránytalan korlátozásával. A jogellenes behatolást megkísérlő/megvalósító személy magánélethez/magánszférához való jogával szemben elsőbbséget élvez a Kemping területén tartózkodók élet és testi épségének, vagyonának, továbbá a Társaság vagyonának a védelme, így az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása jogszerű, az a Vendégek és a Kemping területén tartózkodó egyéb személyek érdekeit is szolgálja, a felvételeken szereplő természetes személyek esetleges jogsérelme elhanyagolható a kamerarendszer előnyeihez képest.A 2. és a 16. számú kamera a kerítés vonalát, továbbá az ún. külső kempinghelyet figyeli. A külső kempinghely területe a Társaság tulajdonában áll. A külső kempinghelyen tartózkodó Vendégek életének, testi épségének és vagyonának védelme, továbbá a Társaság vagyonának védelme (elektromos áram és vízcsatlakozási pont) indokolttá és elengedhetetlenné teszi a kamerás megfigyelést. A külső kempinghelyen az esetleges jogsértések megelőzése, megakadályozása, észlelése, az elkövető tettenérése, azonosítása, a jogsértő cselekmények felderítése, bizonyítása a kamerás megfigyelés nélkül lehetetlen, nem valósítható meg. A Társaságnak a külső kempinghelyen tartózkodó személyek életének, testi épségének és vagyonának a védelméhez, valamint a Társaság vagyonának a védelméhez fűződő érdeke erősebb érdeknek minősül, mint a külső kempinghelyen tartózkodó Vendégek magánélethez/magánszférához fűződő joga. A fenti érdekmérlegelést követően a Társaság arra a következtetésre jutott, hogy a kamerás megfigyelés alkalmazása az elérni kívánt célhoz (emberi élet és testi épség védelme, vagyonvédelem) szükséges és azzal arányos, továbbá, hogy az ott tartózkodó Vendégek jogainak, jogos érdekeinek aránytalan korlátozásával nem jár, a kamerák elhelyezése kifejezetten az ott tartózkodó Vendégeink érdekeit is szolgálja. Kérjük t. Vendégeinket, hogy amennyiben a jelen bekezdés szerinti kamerás megfigyeléssel nem értenek egyet, a Társaság Kempingszolgáltatását a külső kempinghelytől eltérő területen vegyék igénybe.

 

 1. A Kemping bejáratánál elhelyezett kamera

A Kemping bejáratánál elhelyezett kamera felvételein szükségképpen megjelenik valamennyi, a Kempingbe belépő és onnan kilépő természetes személy. A kamera a Kemping bejáratát figyeli és folyamatosan üzemel. Társaságunk lefolytatta az érdekmérlegelési tesztet és mérlegelte, hogy a kamera alkalmazásához fűződő érdekünk (a Kempingben tartózkodók életének és testi épségének, vagyonának, továbbá a Társaság vagyonának a védelme) arányban áll-e azzal, hogy a Kempingbe belépő és onnan kilépő természetes személyekről kamerafelvétel készül. Az érdekmérlegelést követően megállapítottuk, hogy az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása jogszerű, a felvétel készítése és annak szűk keretek közötti, szükségszerű kezelése a fentiekben említett és az alábbiakban részletezett célokkal arányban áll.

A Társaság a Kemping és annak bejárata élőerős őrzését 21:00 és 6:00 óra között biztosítja, ezen idősávon kívül élőerős őrzésre nem kerül sor.

A Kempingbe érkező Vendégek azonosítására és a bejelentkezésre a Kemping területére történő belépést követően, a recepció épületében kerül sor. A bejelentkezést megelőzően a Társaság – amennyiben annak szüksége felmerül – kizárólag a kamerafelvétel segítségével tudja feltárni a Kempingbe való be-, és kilépéseket. Annak érdekében, hogy a Társaság felderítse a Kemping területén való jogosulatlan tartózkodást, azonosítsa a jogosulatlanul ott tartózkodó személyeket és biztosítsa, hogy a Kempingben csak az arra jogosultak tartózkodjanak, ezáltal védje a Kempingben jogszerűen tartózkodók életét, testi épségét és vagyonát, valamint a Társaság vagyonát, tudomással kell bírnia a Kemping területére történő be-, illetve kilépésekről, azok idejéről és körülményeiről, amely a napközbeni sűrű vendégforgalomra, a vendégek nagy számára tekintettel a kamerás megfigyelésen kívül más módszerrel nem lehetséges. A kamerás megfigyelés alkalmazása elengedhetetlenül szükséges az illetéktelen személyek bejutásának, bent tartózkodásának, jogsértéseknek a megelőzéséhez, megakadályozásához, a jogsértő cselekmények felderítéséhez és bizonyításához, az elkövető azonosításához.

Az érdekmérlegelés következő lépéseként megállapítottuk, hogy a kamerás megfigyelés által az Érintetteket pusztán annyi hatás éri, hogy rögzítésre kerül annak ténye, hogy a Kemping területére beléptek, illetve, hogy azt elhagyták, amely a jogszerű ott tartózkodás esetén számukra hátrányt nem jelent. A kamera az Érintettek Kemping területén végzett aktivitását nem figyeli. Ezen kamerás megfigyelés nem jár negatív, aránytalanul hátrányos hatással a Munkavállalókra nézve sem, hiszen azáltal a Társaság a munkavégzésüket nem figyeli, a kamerás megfigyelés a Munkavállalók munkavégzés közbeni magatartását semmilyen módon nem befolyásolja, arra a kamera nem lát rá. A szóban forgó kamerás megfigyelés a Munkavállalók magánéletébe, magánszférájába indokolatlan beavatkozást nem valósít meg. A fentieket összefoglalva: a bejárati kamera alkalmazásával az a tény kerül rögzítésre, hogy az Érintett belépett a Kemping területére, illetve, hogy elhagyta azt, amely magánszférába való beavatkozás elhanyagolható, minimális mértékű, illetve azzal szemben elsőbbséget élvez a Kemping területén jogszerűen tartózkodó személyek életének és testi épségének, továbbá ezen személyeknek és a Társaság vagyonának a védelme, így a kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása jogszerű, az a Kemping területén jogszerűen tartózkodó Érintettek érdekeit is szolgálja, az Érintettek esetleges jogsérelme elhanyagolható az elektronikus megfigyelés előnyeihez képest.

 

 1. A recepció épületében elhelyezett kamera

A Társaságnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy megfelelő intézkedésekkel védje a recepció épületében a fogadótér és a pénztár területét, a recepción dolgozó Munkavállalók és az ott megjelenő Érintettek életét és testi épségét, az Érintettek vagyonát, továbbá a Társaság pénztárban kezelt pénzeszközeit, vagyonát. A recepció kamerás megfigyelésére a fenti okokból és érdekek mentén kerül sor, figyelemmel arra is, hogy a Társaságnak jelentős érdeke fűződik a jogsértések megelőzéséhez, észleléséhez, az esetleges jogsértést elkövető azonosításához, a jogsértés bizonyításához, amely célok más módszerrel, mint az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása, nem érhetőek el. A kamera a fogadóteret és a pénztárt figyeli és folyamatosan üzemel.

Társaságunk lefolytatta az érdekmérlegelési tesztet a kamera alkalmazása és az azzal megvalósított adatkezelés vonatkozásában, amelynek során mérlegelte, hogy a Társaság kamera alkalmazásához fűződő érdeke (a recepción dolgozó, pénzt kezelő Munkavállalóinak, továbbá az ott megjelenő Vendégek és egyéb Érintettek életének és testi épségének védelme, valamint az ott megjelenő Vendégek és egyéb Érintettek, továbbá a Társaság vagyonának és pénzeszközeinek védelme) arányban áll-e azzal, hogy a fogadótérről és a pénztárról és így szükségszerűen az ott megjelenő Érintettekről és a recepción munkát végző Munkavállalókról felvétel készül, a felvételkészítés nem minősül-e a magánszférába való szükségtelen beavatkozásnak. Megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezett célokkal arányban áll és ahhoz elengedhetetlenül szükséges a felvétel készítése és annak szűk keretek közötti kezelése, figyelemmel arra, hogy a pénztárban rendszerint egy Munkavállaló tartózkodik, illetve sok esetben előfordul, hogy egyetlen Vendég, egyéb Érintett van jelen a fogadótérben, így az esetleges jogsértés bizonyítása, az elkövető azonosítása a kamerafelvételek nélkül lehetetlen.

 

A Társaság fentiek szerint részletezett, a Munkavállalók, a Vendégek és egyéb Érintettek életéhez és testi épsége védelméhez, valamint a Társaság és az Érintettek vagyona védelméhez fűződő érdeke erősebb érdeknek minősül, mint az Érintett magánélethez/magánszférához fűződő joga, arra is tekintettel, hogy a kamerás megfigyelőrendszer a Munkavállalók, Vendégek és az egyéb Érintettek érdekeit is szolgálja, az esetleges jogsértés megelőzése, megakadályozása, felderítése a Munkavállalók, Vendégek és egyéb Érintettek érdekében is áll. A Társaság arra a következtetésre jutott, hogy a kamerás megfigyelés az elérni kívánt célhoz szükséges és azzal arányos, továbbá, hogy az Érintettek jogainak, jogos érdekeinek aránytalan korlátozásával nem jár, így a kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása jogszerű, az Érintettek esetleges jogsérelme elhanyagolható a kamerás megfigyelés előnyeihez képest.

 

Tájékoztatjuk t. Munkavállalóinkat, hogy a kamerás megfigyelés kizárólag a fenti célokat szolgálja és nem irányul a munkavégzés ellenőrzésére.

 

 1. A recepció épülete mögötti területre irányuló kamera

A recepció épületén elhelyezett, 14-es számmal jelölt kamera a recepció épülete mögötti elkerített, elzárt területet figyeli, amely területen a Társaság egyes eszközei, vagyontárgyai kerültek elhelyezésre. A Társaságunknak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy megfelelő intézkedésekkel védje ezen területet a jogosulatlan behatolástól és védje az ott tárolt vagyontárgyakat. Ezen vagyonvédelmi célból és ezen jogos érdek mentén alkalmazza a Társaság a 14. számú kamerát. A Társaságnak jelentős érdeke fűződik a jogsértések megelőzéséhez, észleléséhez, az esetleges jogsértést elkövető személy azonosításához, a jogsértés bizonyításához, amely célok más módszerrel, mint az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása, nem érhetőek el. A 14. számú kamera is folyamatosan üzemel.

 

Figyelemmel arra, hogy ezen területre kizárólag a Társaság Munkavállalói jogosultak belépni, nem is fordulhat elő, hogy a Munkavállalókon kívül más személyek a 14. számú kamera felvételein szerepeljenek.

 

Társaságunk lefolytatta az érdekmérlegelési tesztet a kamera alkalmazása és az azzal megvalósított adatkezelés vonatkozásában, amelynek során mérlegelte, hogy a Társaság kamera alkalmazásához fűződő érdeke (a Társaság vagyonának védelme) arányban áll-e azzal, hogy a területről és az oda belépő személy(ek)ről, illetve az ott munkavégzés érdekében szükségképpen megjelenő Munkavállalókról felvétel készül, a felvételkészítés a magánszférába való szükségtelen beavatkozásnak minősül-e.

 

Megállapítottuk, hogy a felvétel készítése arányban áll a fentiekben részletezett vagyonvédelmi céllal és ahhoz elengedhetetlenül szükséges. A Társaság ugyanis más módon, mint a kamerarendszer alkalmazása, nem tudja nyomon követni, feltárni, bizonyítani a megfigyelt területre való esetleges jogosulatlan belépést, az ott tárolt eszközökre, vagyontárgyakra elkövetett jogellenes cselekményeket, az elkövető személyét. A kamerás megfigyelés alkalmazása a területre jogosulatlanul belépő természetes személyek jogainak, jogos érdekeinek aránytalan korlátozásával nem jár, továbbá a jogellenes behatolást megkísérlő/megvalósító személy magánélethez/magánszférához való jogával szemben elsőbbséget élvez a Társaság vagyonának a védelme, a felvételeken szereplő, a megfigyelt területre jogosulatlanul belépő természetes személyek esetleges jogsérelme elhanyagolható a kamerarendszer előnyeihez képest.

A kamerás megfigyelés nem jár negatív, aránytalanul hátrányos hatással a felvételeken szükségképpen megjelenő Munkavállalókra nézve sem, a felvételen a Munkavállaló legfeljebb arra az időre jelenik meg, ameddig a munkavégzéshez szükséges eszközt kiviszi az említett területről. A Társaság az említett kamerával a Munkavállalók munkavégzését nem figyeli, a kamerás megfigyelés a Munkavállalók munkavégzés közbeni magatartását semmilyen módon nem befolyásolja. A szóban forgó kamerás megfigyelés a Munkavállalók magánéletébe, magánszférájába indokolatlan beavatkozást nem valósít meg.

 

A fentiekben felsorolt és részletesen kifejtett eseteken túlmenően Társaságunk további kamerákat nem alkalmaz.

 

A megfigyelt területre történő belépési pontnál, azaz a Kemping bejáratánál, a recepció bejáratánál és a recepció épületén belül, a recepció épülete mögötti területnél, illetve a kerítés mentén több ponton jól látható helyen, jól olvashatóan tájékoztató táblákat helyeztünk el arról, hogy a területen kamerás megfigyelés történik, a tájékoztató táblákon túlmenően a recepción és a Társaság honlapjain pedig elérhető jelen tájékoztató szövege.

 

D) A FELVÉTELEK TÁROLÁSÁNAK HELYE ÉS IDŐTARTAMA

 

A kamerák a felvételeket a hozzájuk tartozó, a Kemping területén zárt helyiségben elhelyezett rögzítőegységen rögzítik. A felvételek a készítést követő 3 munkanap elteltével automatikusan törlődnek. A rögzítés mellett a zárt helyiségben elhelyezett monitor lehetővé teszi, hogy a kamerák által készített felvételeket az arra jogosultak a rögzítéssel egy időben közvetlenül is megtekintsék a C) fejezetben rögzített célok érdekében.

 

Amennyiben a felvételnek bírósági, rendőrségi vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként történő felhasználása indokolt, vagy az e célú felhasználás szükségessége felmerül, abban az esetben a felvételt a kamerák rögzítőegységéről a Társaság külön adathordozóra kimenti.

 

Szintén kimentésre kerül a felvétel, illetve annak meghatározott része, ha az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel rögzítését követő 3 munkanapos határidőn belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kéri, hogy a felvételt a Társaság ne törölje, illetve ne semmisítse meg.

Amennyiben a bírósági vagy hatósági megkeresésre vagy adatkérésre attól számított 30 napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték és a felvételt a Társaság külön kimentette, nem kerül sor, a rögzített és külön kimentett felvételt a Társaság megsemmisíti, illetve törli.

 

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv vagy más hatóság megkeresésére vagy adatkérésére a felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul megküldi a Társaság.

 

Bírósági, hatósági eljárásban bizonyítékként történő felhasználás esetén a felvételt a bírósági vagy hatósági eljárás jogerős lezárását követően törli a Társaság, feltéve, hogy a bizonyíték esetleges perújítás során történő felhasználása sem várható.

 

E) KIK ISMERHETIK MEG A FELVÉTELEKET?

 

A Társaság szervezetén belül a Társaság ügyvezetői jogosultak a felvételek megismerésére és visszanézésére. Amennyiben ennek szüksége felmerül, a visszanézéshez a technikai közreműködést, segítséget a kamerás megfigyelőrendszer karbantartását, javítását végző vállalkozó, Kincses Tamás biztosítja az ügyvezetők részére.

 

A Társaság 21:00 és 6:00 óra között a Kemping területén tartózkodó személyek életének és testi épségének, vagyonának, továbbá a Társaság vagyonának a védelme, a Kemping élőerős őrzése érdekében Balogh Milán egyéni vállalkozó vagyonőr közreműködését veszi igénybe. A vagyonőr jogosult belépni és bent tartózkodni abban a zárható helyiségben (lásd D) pont), ahol a kamerák rögzítőegysége és a megfigyelésre szolgáló monitor található. A vagyonőr a tevékenység végzésének ideje alatt a kamerák által készített felvételeket a készítéssel egy időben a D) pontban említett zárt helyiségben közvetlenül megfigyelheti, valamint jogosultsággal rendelkezik a felvételek visszanézésére is, amennyiben erre az ügyvezető utasítja.

 

A Társaság megbízásából az LH Patent Security Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9024 Győr, Mécs László utca 7., cégjegyzékszám: Cg. 08-09-028806, adószám: 14996474-2-08, képviselő: Fekete Csaba ügyvezető, honlap: https://securitypatent.hu, a továbbiakban: LH Patent) közreműködik a Kemping területén tartózkodó személyek életének és testi épségének, vagyonának, valamint a Társaság vagyonának a védelmében az alábbiak szerint. Az LH Patent arra feljogosított munkatársa meghatározott esetekben egy biztonságos, ún. VPN internetkapcsolattal csatlakozhat a Kemping zárt helyiségében elhelyezett kamera-rögzítőegységhez, ezáltal lehetősége nyílik a kamerák által készített felvételek közvetlen, valós idejű megtekintésére. Amennyiben a megfigyelés során élőerős beavatkozásra okot adó körülmény merül fel, az LH Patent munkatársa kivonul a Kemping területére további intézkedés végett. A felvételek az LH Patent-nél nem kerülnek rögzítésre, a felvételek megtekintésére kizárólag a jelen fejezetben leírt módon, a megtekintés okának, idejének és a megtekintést végző személyének jegyzőkönyvben történő rögzítése mellett kerül sor.

 

A kamerás megfigyelőrendszer karbantartását és szükséges javítását Kincses Tamás egyéni vállalkozó (cím: 8500 Pápa, Vajda Péter Ltp. 30. 2. em. 9. aj.) végzi, aki a fenti tevékenység ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben férhet hozzá a felvételekhez. Kincses Tamás egyéni vállalkozó az erre vonatkozó igény esetén a felvételek megtekintésében, visszanézésben való a technikai közreműködést is biztosítja.

 

F) A FELVÉTELEK VISSZANÉZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK, A FELHASZNÁLÁS CÉLJAI

 

A valós idejű felvételek figyelemmel kísérésére a bűncselekmények, szabálysértések, egyéb jogsértések, jogellenes cselekmények megelőzése, megakadályozása, illetve észlelése érdekében kerül sor.

 

Rögzített felvételek visszanézésére akkor kerül sor, amennyiben bűncselekmény, szabálysértés, egyéb jogsértés, jogellenes cselekmény elkövetésének a gyanúja merül fel és annak kivizsgálásáról dönt az ügyvezetés. A betekintésről/felvétel visszanézéséről a Társaság jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti, hogy a betekintés során ki volt jelen, arra mikor került sor, mi volt a betekintés célja és indoka, mely időszakra vonatkozó felvétel került megtekintésre. A jegyzőkönyvet a betekintést elrendelő ügyvezető írja alá és egy további résztvevő (amennyiben ilyen volt) hitelesíti.

 

Az LH Patent Kft., Balogh Milán egyéni vállalkozó, valamint Kincses Tamás egyéni vállalkozó az E) fejezetben foglaltak szerint jogosultak a felvételek megismerésére.

 

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul megküldi a Társaság. A felvételt a Társaság büntető és szabálysértési eljárásban bizonyítékként használhatja fel. Amennyiben a rögzített felvételnek bírósági, hatósági eljárásban bizonyítékként történő felhasználására kerül sor, a felvételt a Társaság továbbítja a hatáskörrel rendelkező, illetékes hatóság, bíróság részére.

 

G) ADATBIZTONSÁG

 

Annak érdekében, hogy a felvételek biztonságát, bizalmas jellegét a Társaság megőrizze, és megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását az alábbi adatbiztonsági, szervezési intézkedéseket alkalmazzuk.

 

 • az alkalmazott kamerák és a hozzájuk kapcsolódó rögzítőegység a technika jelen állását tekintve megfelelőek, megbízhatóak, jó minőségűek;
 • a közvetlen megfigyelés céljából üzemeltetett monitor zárható helyiségben került elhelyezésre, arra illetéktelen személyek nem láthatnak rá, a helyiséghez kizárólag a Társaság ügyvezetői és a vagyonőr rendelkezik kulccsal. Amennyiben a vagyonőr a helyiséget elhagyja, azt bezárja és azt az oda való visszatérésig zárva tartja;
 • a felvételekbe történő betekintést, illetve azok kimentését zárható helyiségben, kizárólag az ügyvezető – és amennyiben szükséges, a technikai közreműködést biztosító adatfeldolgozó - jelenlétében végezzük;
 • adatkimentés esetén a felvételt szintén jó minőségű, megbízható, jelszóval védett adattárolón helyezzük el, amelyet zárható szekrényben tartunk, amely révén biztosított, hogy ahhoz csak az arra jogosultak férjenek hozzá;
 • a rendszer műszaki biztonságának folyamatos ellenőrzéséről Kincses Tamás egyéni vállalkozó gondoskodik, aki figyelemmel kíséri a kamerák és a rögzítőegység állapotát, ellátja a karbantartási feladatokat, amelyek során csak a fenti feladatok ellátásához feltétlenül szükséges mértékben fér hozzá a felvételekhez, mint személyes adatokhoz;
 • valamennyi, a felvételekhez hozzáférő személyt titoktartási kötelezettség terhel a felvételek vonatkozásában.

 

Ezen kívül mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat, és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

 

H) ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok (felvétel) véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, így például, ha a személyes adatokat tartalmazó felvételhez jogosultalan személy fér hozzá, vagy az megsemmisül vagy eltűnik az adathordozó, amelyre a felvétel kimentésre került stb.

 

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket.

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, késedelem nélkül tájékoztatjuk az Érintettet az incidens bekövetkeztéről. Ezen tájékoztatásban valamennyi, az incidenssel kapcsolatos információt közöljük, így különösen:

 • Annak a személynek nevét és elérhetőségeit, aki az incidenssel kapcsolatosan további tájékoztatást tud nyújtani;
 • ismertetjük az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetjük az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseinket.

 

Az Érintettet nem kell az adatvédelmi incidensről tájékoztatnunk, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtottunk végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmaztuk, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tettünk, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítéssel járna. Ebben az esetben nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatjuk az Érintettet vagy olyan hasonló intézkedést hozunk, amely az Érintettek hatékony tájékoztatását biztosítja.

 

Az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, kivéve, ha az valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.

 

I) AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

a) Tájékoztatás kérése / Hozzáférés joga

Az A. fejezetben megadott elérhetőségeinken az Érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek arról, hogy kezelünk-e őket rögzítő felvételt, illetve kérhetik, hogy az alábbiakról adjunk részükre tájékoztatást: az adatkezelés célja, az általunk kezelt személyes adataik, azok kategóriái, a címzettek, az adatok forrása, az adatkezelés jogalapja, időtartama, az adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések, továbbá – a személyes adatai esetleges továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapja és címzettje, címzettek kategóriái, az adatkezelést érintő jogai, igényérvényesítési lehetőségei.

 

A felvételekbe az E) pontban megjelölt személyeken túl az azon látszódó Érintettek jogosultak betekinteni. E betekintési jog kizárólag azon felvételekre vonatkozik, amelyeken az érintett személy szerepel, és csak azon időtartam vonatkozásában, amely során a felvételen látszódik. A betekintést előre egyeztetett időpontban a Társaság székhelyén tesszük lehetővé az ügyvezető egyidejű jelenléte mellett a felvételen szereplő további személyek jogait figyelembe véve.

 

Az Érintett kérésére a felvételről részére másolatot adunk. Amennyiben a felvételen nem csak a kérelmet előterjesztő Érintett szerepel, akkor a felvételről olyan másolatot készítünk, amelyen az Érintetten kívüli további személyek nem felismerhetők (ún. „maszkolt másolat”), kivéve, amennyiben az Érintett igazolja, hogy a további személyek a felvétel általa történő megtekintéséhez, részére történő másolat kiadásához személyük kitakarásának alkalmazása nélkül hozzájárultak.

 

Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük az Érintettel.

 

b) Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy a képfelvétel nem teljes, téves vagy hiányos képet rögzít az Érintettről és magatartásáról, kérjük, hogy ezt jelezze felénk.

 

c) Személyes adatainak törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett bármikor kérheti tőlünk a rá vonatkozó felvétel törlését, amely kérésnek kötelesek vagyunk eleget tenni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

a) a felvételre már nincs szükség abból a célból, amelyből azt kezeltük;

b) az Érintett GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

c) az Érintett személyes adatait jogellenesen kezeltük;

d) az Érintett személyes adatait a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

Nem töröljük a kért felvételt, amennyiben az adatkezelés:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

b) a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása miatt szükséges;

c) a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges, ha a törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

d) Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a felvétel kezelése ellen, ha az adatkezelésre a Társaság, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése végett kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont). Ebben az esetben Társaságunk a felvételt nem kezeli tovább, törli, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést mégis olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

 

e) Adatkezelés korlátozása

A felvételek megőrzésének időtartama alatt az Érintett kérheti a felvételek kezelésének korlátozását, ha

(i) vitatja a felvétel pontosságát, az adatok pontosságának elbírálásához szükséges ideig;

(ii) a felvételek kezelése jogellenes és az Érintett ellenzi annak törlését és kéri az adatkezelés korlátozását vagy

(iii) az Érintettnek a felvételekre jogi igénye érvényesítése, védelme céljából szüksége van, viszont a felvételre Társaságunknak az eredeti, élet, testi épsége védelme, illetve vagyonvédelmi célból már nincs szüksége, így azt törölnünk kellene,

(iv) az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű okunk az adatkezelésre, azaz, hogy a Társaságunknak az adat megtartásához és kezeléséhez fűződő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett adattörléshez fűződő jogos indokaival szemben.

 

A korlátozás ideje alatt a felvétel(eke)t csak tároljuk, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végzünk, kivéve, ha i) a további műveletekhez az Érintett hozzájárul vagy ii) ha az adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, továbbá, iii) ha más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy iv) ha az adatkezelést az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdeke megköveteli.

 

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatjuk.

 

f) Panasztételhez való jog

Az Érintett a Társaság általi adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál – különösen az Érintett szokásos tartózkodási helye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).

 

g) A felügyeleti hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Az Érintett bírósági jogorvoslatot kereshet, keresetet nyújthat be a felügyeleti hatóság (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) Érintettre vonatkozó kötelező erejű döntésével szemben.

Az Érintett akkor is jogosult bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szembeni bírósági eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

 

h) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Az Érintett jogosult bíróság előtti peres eljárást kezdeményezni, ha megítélése szerint a személyes adatait nem a GDPR-nak megfelelően kezeltük és ennek következtében megsértettük a GDPR szerinti jogait. Az eljárást a Társaságunk tevékenységi helye szerinti tagállamban, azaz Magyarországon kell megindítani. Az eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is (ha az nem egyezik meg Magyarországgal).

 

i) Kártérítéshez, sérelemdíjhoz való jog

Amennyiben az Érintett a GDPR Társaságunk általi megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítésre jogosult. Amennyiben pedig e körben az Érintett személyiségi jogát sértenénk, az Érintett jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

 

 

J) KÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSE, MEGVÁLASZOLÁSA

 

Kérjük, hogy a jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint i) írásban, postai úton ii) személyesen juttassa el a Társaság székhelyére vagy iii) e-mail útján küldje meg nekünk az I. fejezet szerinti e-mail elérhetőségünkre.

 

Kérjük, hogy a megkeresésben szíveskedjen feltüntetni azon adatait, amelyből a személye egyértelműen beazonosítható annak érdekében, hogy kérelmét minél rövidebb időn belül teljesíteni tudjuk. Amennyiben az Érintett személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk az Érintettől további, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges és arra alkalmas azonosító adatokat kérni.

 

Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Társaságunk a meghosszabbítás okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

 

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

 

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Ha valamely kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) ésszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy

b) megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

 


 

 

 

 


 

Web: WDHA